Pa pè di yo’y, Lukuber Séjor

Kyenbé men a sé timoun la

Palé ba yo, palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

 

Kyenbé men a sé timoun la

Kyenbé men a yo

Kyenbé’y !

Palé ba yo, palé ba yo

Toujou palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

Ay kriyé léronpondè pou yo réponn an awmoni

Lérépondè réponn ansanm

Kyenbé men a sé timoun la

Kyenbé men a yo !

Palé ba yo, palé ba yo

Toujou palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

An ka mandé lé répondè fwapé lanmen a dé men ban mwen

Léronpondè réponn ansanm

Kyenbé men a sé timoun la

Aaaaaaa !

Palé ba yo, palé ba yo

Tak !

Pa pè di yo lavérité

An ka mandé tou moun ki la fèmé lawonn pou nou jwé mizik filawmonik

 

Kyenbé men a sé timoun la

Wi !

Palé ba yo, palé ba yo

Palé ba yo !

Pa pè di yo lavérité

 

Pa pè di yo an tan lontan pa té tini zafè a chomaj

Pa té tini zafè a brakaj

Kyenbé men a sé timoun la

Fizi pa té ka pété bo !

Palé ba yo, palé ba yo

On kout razwa té ra ra ra

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an tan lontan pa té tini zafè a chomaj

Pa té tini zafè a brakaj

Kyenbé men a sé timoun la

Fizi pa té ka pété bo !

Palé ba yo, palé ba yo

On kout razwa té ra ra ra

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an tan lontan pa té tini chofé kabann

Tout moun té ka doubout o ka

Kyenbé men a sé timoun la

Tout moun té ka mannyé pikwa isi

Palé ba yo, palé ba yo

Wi ! Tout moun té ni jaden

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an tan lontan tou moun isi té ni jaden

 Pa té kon ni gran magazen

Kyenbé men a sé timoun la

Zèl a Bèt la pò té ko la

Palé ba yo, palé ba yo

Sé poul si pyé ki té ni la

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo a Bémao

Avan té ni gran magazen

Sé té jaden ki té ni la

Kyenbé men a sé timoun la

Wi ! Tout té ka fè jaden

Palé ba yo, palé ba yo

Moun té ka lévé bonnè

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo a Bémao

Avan té ni gran magazen

Sé té pyès kann ki té ni la

Kyenbé men a sé timoun la

Wi ! Tout moun té ka travay

Palé ba yo, palé ba yo

Tout moun té ka doubout

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an Gwadloup

Avan té ni gran magazen

Té ni onlo lizin a kann

Kyenbé men a sé timoun la

Té ni lizin menm !

Palé ba yo, palé ba yo

Té ni lizin menm menm menm !

Pa pè di yo lavérité

Té ni Gadèl, té ni Kousèl, té ni Sentma, té ni Bopò, té ni Konté é dòt ankò

 

Kyenbé men a sé timoun la

Palé ba yo, palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

 

Pa pè di yo a Blanchèt

La yo ka brilé moun mò la

Lizin a kann ki té ni la

 

Kyenbé men a sé timoun la

Ò ! Ò !

Palé ba yo, palé ba yo

Toujou palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo avè richès ki tini asi latè

Tout moun té pé ka viv an pè

Kyenbé men a sé timoun la

Ò ! Ò ! Dapré lézòm !

Palé ba yo, palé ba yo

Lézòm sav sa byen !

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo sé sosyété

Sosyété a konsomasyon ki mété nou la nou yé la

Kyenbé men a sé timoun la

É sé konmansé sa konmansé

Palé ba yo, palé ba yo

An ka mandé pou dèmen menm !

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo Lasénisman

Avan té ni kaz an béton

Sé kaz an bwa ki té ni la

Kyenbé men a sé timoun la

Wi ! Té ni bèl kaz an bwa la

Palé ba yo, palé ba yo

An ka di’w sa !

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo pou té rantré mandé mayé adan on fanmi

Fò ou té ni jaden ziyanm

Kyenbé men a sé timoun la

Fò ou té ni jaden patat

Palé ba yo, palé ba yo

Fò ou té ni kaz a’w doubout

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an tan lontan

Fényan té ra

Fényan té ra

Fényan té ra ra ra ra ra

 

Kyenbé men a sé timoun la

Wi  !

Palé ba yo, palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

 

Pa pè di yo an tan lontan

Vòlè té ra

Vòlè té ra

Vòlè té ra ra ra ra ra

 

Kyenbé men a sé timoun la

Palé ba yo, palé ba yo

Toujou palé ba yo !

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an tan lontan

Tèlman pa té gè ni vòlè

Ou té ka dòmi pòt gran wouvè

Kyenbé men a sé timoun la

Ou té ka koré pòt a kaz a’w avè wòch

Palé ba yo, palé ba yo

Ou pé répété sa monfrè’w !

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo an tan lontan

Fizi pa té kon ka pété parapòt a soulyé maké

Kyenbé men a sé timoun la

Parapòt a lenj maké

Palé ba yo, palé ba yo

Parapòt a gwo chenn an lò

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo avan té ni piblisité asi latè

Pa té ni tousa anvi

Kyenbé men a sé timoun la

Pa té tini tousa brakaj

Palé ba yo, palé ba yo

Pa té tini tousa chomaj nonplis, en !

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo alèkilé

Ni enjényè yo ka péyé

Pou yo kréyé bèzwen nouvo

Kyenbé men a sé timoun la

Pou yo kréyé anvi nouvo

Palé ba yo, palé ba yo

Pou yo kréyé soufwans nouvo osi

Pa pè di yo lavérité

Lè yo kréyé bèzwen nouvo

Si ou pa ni lajan pou achté

Ou k’anki santi ou maléré

Kyenbé men a sé timoun la

Si ou pa solid ou ka pèd fwa

Palé ba yo, palé ba yo

Ou pé touvé’w ka vin san fwa ni lwa

Pa pè di yo lavérité

Pa pè di yo si domino ka rimé an pangal

I pa ka jwé an pangal

Kyenbé men a sé timoun la

Aprann yo pozé domino !

Palé ba yo, palé ba yo

Pa lésé doubsis mò an men a yo

Pa pè di yo lavérité

Pa lésé doubsis mò men a sé timoun a !

Ò ! Ò !

Wi, fò nou kyenbé men a yo

Fò pa nou lagé !

Fò nou kyenbé men a sé timoun la

Zò pa’a vwè

Nou pa’a vwè doubsis ka mò an men a yo alò

Mé ka ki ka rivé la ?

Mé ka i ka rivé isi kon sa ?

Mé ola Lagwadloup k’alé ?

Wobè Lwazon menm té ja mandé la Lagwadloup k’alé

Ola péyi la k’alé ?

Ò ! Ò !

 

Kyenbé men a sé timoun la

Palé ba yo, palé ba yo

Pa pè di yo lavérité

 

A/C : Lukuber Séjor

Lukuber Séjor, Pawòl é mizik kon tilili, 2002

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.