Nawflaw, Boogie Flaha

Lè zafè’w                              nawflaw !

Nawflaw dè                         nawflaw !

An tet a’w ka                       nawflaw !

Tout bay ka                         nawflaw !

(2 fwa)

 

Tjébé kò’w                            Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                        Pli gran fos ki ni sé lov

Tjébé kò’w                           Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                        Pli gran fos sé lanmou

 

Chak lè an ka prédié

An ka mandé pwotéjé

Pa ay konpwann sé jé

Pou pijé man ja pijé

Sa vré si sé pa san man ladjé pa ti jé

Olé laswé…hm ! hm !…

Si ou sav, ou a jijé

Neg ja wè neg aji

Han ! sé pa ti jé

Soukouyan ki sé pran’w sèvi sijé

Ou kouyon si ou konpwann ou pa ka pliché

Kabech mwen sé pa woch

Entélijans ka fè chyen

Ou sé chyé si ou konprann ou pran mwen sèvi kribich

Dèmen, mwen ek madanm mwen konté ni yich

Ek yo pé ké ni an gwo bwabwa pou papa

Sé pou sa’m ka gadé pou sa jéré pasé débouya

 

Lè zafè’w                              nawflaw !

Nawflaw dè                         nawflaw !

An tet a’w ka                       nawflaw !

Tout bay ka                         nawflaw !

(2 fwa)

 

Tjébé kò’w                            Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                        Pli gran fos ki ni sé lov

Tjébé kò’w                           Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                        Pli gran fos sé lanmou

 

Sé anni an sel lavi an nonm ka ni

Sé pa dé

Si ou lé ni an dézienm lanbéli

Fok ou sav es ou lé fè kò’w wè mizè

Rifouyé pli fon anba grenn pwofitè

Oben es ou simié défann kò a’w

Olé vann kò a’w, dérespekté kò a’w

S’ou pa enmen kò a’w

Pèsonn pé ké fè’y ba’w

Sav sa ki ta’w, i ta’w

Si i ba’w, i ba’w

Pies lariviè pa ka chayé’y

Suiv !

Si an sista pa ba’w                              Konsey : ladjé’y !

Si sa ni twop wotè ba’w                     Konsey : ladjé’y !

Si ou wè sa pa bon ba’w                    Konsey : ladjé’y !

 

Lè zafè’w                               nawflaw !

Nawflaw dè                          nawflaw !

An tet a’w ka                        nawflaw !

Tout bay ka                          nawflaw !

(2 fwa)

 

Tjébé kò’w                            Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                         Pli gran fos ki ni sé lov

Tjébé kò’w                            Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                         Pli gran fos sé lanmou

 

Sista ki ni respé ba kò yo                                        Es zò la ?

Solda ki ni respé ba kò yo                                       Es zò la ?

Pa kité moun an konyen’w dé fwa                        Es zò la ?

Tou sa ka tjek koltja                                                 Es zò la ?

Li liv pou sav ki dwa’w                                             Es zò la ?

Aprann konnet wotè konba’w                                Es zò la ?

Pa kité yo maché si tet a’w                                      Es zò la ?

Pa ped fil a’w, pa ped fwa’w                                    Es zò la ?

Mété tet a’w nawflaw                                                Es zò la ?

Mété tet a’w nawflaw                                                Es zò la ?

Si ou ni lov dan tjè a’w                                             Fè mwen sav ou la

Si ou ni lov dan tjè a’w                                             Fè mwen sav ou la

 

Lè zafè’w                               nawflaw !

Nawflaw dè                          nawflaw !

An tet a’w ka                       nawflaw !

Tout bay ka                          nawflaw !

(2 fwa)

 

Tjébé kò’w                            Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                        Pli gran fos ki ni sé lov

Tjébé kò’w                           Wè mizè pa lanmò

Pa tjwé kò’w                        Pli gran fos sé lanmou !

 


A/C :
F-C Modeste (Boogie Flaha)

Boogie Flaha, Travail intérieur, Rootstok, 2005

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.