Ké sa lévé, Kassav’

Si ou pou chapé

Souplé ralé pot la dèyè’w

Pou van an pa vini chouboulé sa ka rété mwen jòdi a

 

Lanmou a ja bout

Sé pa lapenn fè wol ni gran penn ban mwen

I bout

Chèché pawol ki pé miyonné kò mwen

Lanmou a ja bout

Pé ké rayi’w, an ké gadé doulè mwen

I bout

Alé, mé

 

Pa rété pli lontan

Chak ti pawol ni lodè « sa bout »

Dé mo pou konsolé pé ké fè lavi mwen mofwazé

Si ou pou chapé, souplé ralé pot la dèyè’w

Pou soley pa vini makrélé sa ka rivé mwen jòdi a

 

Lanmou a ja bout

Sé pa lapenn fè wol ni gran penn ban mwen

I bout

Lélé doulè ki pé ké sa ladjé mwen

Lanmou a ja bout

Pa ni maji pou tjenbé sa ka pati

I bout

Souplé

 

Pa ralé pli lontan

Anlè kod la ki za tranglé mwen

Two kapon pou man mò

Man ké pran labitid wè dimen san ou

Mwen ké sa rilévé

 

Ké sa lévé

Mwen ké tjiré tout tras ou kité, an an !

Ké sa lévé

Menm si sé tjè mwen ki ka grafinyen, tanpi

An ké sa lévé

 

Menm si sé on lasanblan, man ké sa rivé souri

Pa lélé pli lontan, doulè ki pé ké ladjé mwen

Kité lenbé a fasé menm mannyè i té rivé

An tet mwen sé ladja

Pa viré lélé doulè ya

 

An ké sa lévé

Lévé lévé lévé lévé

Ké sa lévé

Menm si man pou manjé labou

Lévé lévé lévé lévé

Désann an fenfon lenbé an

An ké sa lévé

Lévé, lévé

Touvé fòs la i séré

Lévé lévé lévé lévé

Mal fanm pa ka tonbé lontan, lontan

Ké sa lévé

Lévé lévé lévé lévé

An ké sa lévé

Lévé lévé lévé lévé

Ké sa lévé

Lévé lévé lévé lévé

An ké sa lévé 

 

A/C : Jocelyne Béroard / Jacob Desvarieux

Kassav’, Difé, Sony Music Entertainment (France) S.A., 1995

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.