Réhabilitation, Patrick Saint-Eloi

Tout moun a ka di lolokòs

Sé on krim kont limanité

Tout jwif mété yo tèt ansanm

Pou alé plédé kòz a yo

Tribinal entèwnasyonal

Étidyé stati Nurenberg

L’O.N.U fè gran asanblé

Sionis réyabilité

 

Ka nou ka fè ?

 

Mhm ! (× 8)

 

Mi lòd établi ka pasé

Pasé lèsklavaj sou silans

Nèg sibi lé menm préjidis

Ka mandé réyabilité

Èskè ni 2 pwa 2 mèzi

On jistis a 2 vitès

Lèsklavaj pasé sou silans, o !

Sé on krim kont limanité

 

Ka nou ka fè ?

 

Mhm ! (× 8)

 

Nou mandé                       réyabilitasyon (×2)

Ay ! Nou mandé                réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

Nou mandé                       réyabilitasyon (×2)

Woy ! Nou mandé            réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

 

Mhm ! (× 8)

 

Sé on kri ka sòti lwen

Sé on kri ki ka sòti adan zantray an nou

San koulé, o !

Sa fè nou mal, o !

Mé jòdi lè a pléré fini

Sé on kri ka sòti lwen

Sé on kri ki ka sòti an fenfon Afrika

San an nou, o !

Wouzé kann la, o !

Fò jòdi rékòt la sé tan nou

 

Sé dépòtasyon komandé

Dwa dè vi, dè mò asi nou

Vyòl é torture systématique

Mi sa ki pasé, mézanmi !

Si lòd établi pa dakò

Dakò nou plédé kòz an nou

Sé kè yo ka konsidéré

Kè nou Nèg nou pa moun toujou

 

Ka nou ka fè ?

 

Mhm ! (× 8)

 

Nou mandé                    réyabilitasyon (×2)

Woy ! Nou mandé         réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

Nou mandé                    réyabilitasyon (×2)

Woy ! Nou mandé         réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

 

Anba chenn la, anba chenn a bato la

Anba chenn la, maré !

Anba kal a bato la

(× 3)

 

Nou mandé                      réyabilitasyon (×2)

Woy ! Nou mandé           réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

Nou mandé                      réyabilitasyon (×2)

Woy ! Nou mandé           réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

 

Nou mandé

Yon moniman

Yon moniman, woy !

Yon moniman à la hauteur du crime

Nou mandé

Yon moniman

Nou mandé

Yon moniman

Ay ! Nou mandé

Nou mandé

Nou mandé

Réyabilitasyon

 

Nou mandé                       réyabilitasyon (×2)

Woy ! Nou mandé            réyabilitasyon

Lajistis nou kay sézi

Ou tann mwen di’w

Lajistis nou kay sézi (× 2)

 

Des questions ?

 

A/C : Patrick Saint-Éloi

Patrick Saint-Éloi, Lovtans’, P.S.E productions, 1998

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.