Ranboulé, Téogène Alyénus (Téogal)

« An rété lontan ka kwè an té kon dé pyé adan on térin dlo somach.

An rété nanninannan épi on sèl lidé an tèt an mwen zanfan !…

– Dlo douvan, dlo dèyè, dlo – dlo – dlo si lé koté !

An konmansé di mwen :

“Men gason, ou ka viv anlè on wòch, on wòch ki pa pi gran ki on zongongn,

on mis tè.”

– Zanfan !

– Dlo douvan, dlo dèyè, dlo – dlo – dlo si lé koté !

Dèpi sa, on lidé mété’y ka tòtòy mwen, dèyè do mwen kon malédisyon.            

Gason, janbé dlo ay pli lwen …

                            … on wòch tou piti épi to piti pou on nonm kon’w.

– Zanfan ! …

– Dlo douvan, dlo dèyè, dlo – dlo – dlo si lé koté !

Mi sé kon sa on jou gran bonmaten an lévé, maré paké, bo, bay lanmen, Toto chapé !

Aviyon volé, bato glinsé, Toto pati chèché larichès.

– Zanfan ! …

– Dlo douvan, dlo dèyè, dlo – dlo – dlo si lé koté !

An kontré péyi san bout, an bouré si solèy san koulè, an monté an vèditè a motè, an maché si tè frijidè …

… men an pa jan kontré larichès, a pa jen kontré mwen.

– Zanfan !

– Dlo douvan, dlo dèyè, dlo – dlo – dlo si lé koté !

Alòs … an mété mwen ka maché pa do. An fè dèyè, fè dèyè …

Hou ! Tonnèdibrèz ! Mi an pwi adan on térin labou !

– Zanfan !

– Labou douvan, labou dèyè, labou – labou – labou si lé koté !

An fouyé labou, fouyé labou, fouyé labou.

An jwenn wòch, an jwenn sab, an jwenn ! …

Hò ! ò ! Men sé Divinèl.

Ka sa yé Jwalina ?

Men ! … Sé zòt … sé nou ! Annou alé ! Alòs nou kontinyé fouyé.

Hé ! hé ! Men nou pé pousé. Men mi nou ka pousé.

Annou fouyé !

Nou fouyé labou, fouyé labou. On lè pa té tini labou pou fouyé ankò. Nou mété nou ka fouyé nou menm.

Nou fouyé nou, nou fouyé nou, nou fouyé nou. Pi nou ay, sé pi nou touvé biten pou fouyé. Nou touvé fòs épi kouraj, nou jwenn lapli épi limyè, fè tèt-bannann adan loraj épi rèspé.

Nou konmansé on fouyé ki pé ké jen bout. Nou trapé on balo richès san bout.

… Zanfan ! …

Si on jou nou néyé sé pé ké adan dlo, sa sèten,

sé pé ké adan dlo, sèten !

… Sèten !

– Zanfan !… Kon nou di !

– Kon nou di ! »

 

Téogène Alyénus (Téogal), Ranboulé, Pawòl kréyòl, dékatman lang – dékatman lèspwi, 1985

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.