Lévé, Tanya Saint-Val

Annou libéré

Libéré fòs an nou

Fòs nou ka mandé

Sé pou nou vansé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

Annou libéré

Annou fè nou konfyans

Fòs nou ka mandé

Sé pou sa chanjé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

 

Ban nou lè pou nou pasé, pasé

Vansé pou limanité

Vansé pou tout lé zansyen

Mé fo nou pran tan pou nou pansé

Sé kon sa nou ké rivé touché lavérité

Si nou ansanm, si nou ansanm ka fè yonn

Nou ké arété kouri san gadé

Annou sizé pou nou vwè la nou ka alé

Si nou ansanm

Non, pa pè

Nou pli fò

Rivé on jou tout biten ké chanjé

Limyè a lanmou ké toujou limé

I ja lè pou lévé !

 

Annou libéré

Libéré fòs an nou

Fòs nou ka mandé

Sé pou nou vansé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

Annou libéré

Annou fè nou konfyans

Fòs nou ka mandé

Sé pou sa chanjé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

 

Woy ! Wouvè zyé si sa ka pasé

I ni on sèl vérité pou tout pèp ka ègzisté

Èskè nou paré chanjé mantalité

Mé poukwa nou pèd lafwa an kilti a péyi la ?

Si nou ansanm, men dan lanmen ka fè yonn

Nou ké bouskilé tout pòt ki fenmé

Nou pa bizwen ponmoun pou nou pé rivé

Si nou ansanm, tout nasyon, tout jénérasyon

Rivé on jou tout biten ké chanjé

Sé fòs, é lanmou épi dinyité

I ja lè pou lévé !

 

Annou libéré

Libéré fòs an nou

Fòs nou ka mandé

Sé pou nou vansé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

Annou libéré

Annou fè nou konfyans

Fòs nou ka mandé

Sé pou sa chanjé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

 

Lévé

Sanblé

Maché

Pa tonbé

Nou ka doubout

Si lawout

Takout

Sé sa nou bizwen

(× 2)

 

Annou libéré

Libéré fòs an nou

Fòs nou ka mandé

Sé pou nou vansé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé 

Annou libéré

Annou fè nou konfyans

Fòs nou ka mandé

Sé pou sa chanjé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé, lévé, yé !

 

É si on jou nou ansanm, nou ansanm

Nou ké arété kouri san gadé, nou ké arété kouri san gadé, yè ! yè !

É si on jou nou ansanm, nou ansanm

Nou ké arété kouri san gadé, nou ké arété kouri san gadé, é ! é !

Annou libéré

 

Annou libéré

Fòs nou ka mandé

Lavi ka pasé

I ja lè pou lévé !

 

A/C : Jonathan Jurion – Tanya Saint-Val / Jonathan Jurion

Tanya Saint-Val, Voyage, Netty prod, 2017

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.