Formataj, Florence Naprix

Tou sa mwen té imajiné

Chimen trasé, on vi réglé

On travay byen réminéré pou on vi fad é san danjé

Pa fè dèyè douvan kotidyen

Menm si andidan on ti ayen

Toujou fè mwen douté kè an té pé sipòté konfòwmité

On jou, dèsten la vin bo mwen

É men a’y adan men an mwen

Zyé dan zyé

I fòsé mwen chwazi sa ki pli bon pou mwen

Alò tout rèv an té ka toufé

Pou yo pa chayé mwen alé

Lévé, monté, gwondé an kè an mwen

Yo koumansé palé

 

Mwen afwonté réyalité

Jòdi mwen paré pou chanté

Mwen touvé fòs pou mwen rivé

Di zòt tout la sa mwen té vlé

Mé pa ni mwayen ou èsprimé

Fè moun konprann kimoun ou yé

Si avan sa ou pa désidé rantré an moul la yo kréyé

 

Ou pé ni tout bèl vwa ou vlé

Fè moun pléré, an vérité

Talan a’w sèl pa ka konté

Sé misyé bizwen fòwmaté’w

Ka ègzijé orijinalité

Fantézi é dékòlté

Mé tansyon pou ou pa débòdé an kad la yo désiné

Mwen ni konfyans, mwen ké rivé

Owa a’w mwen té vin touvé

On moun pou rédé mwen réenvanté figi a libèté

A pa pou sa an ké aksèpté

Chanjé pèwsonalité

Pou fè’w kontan toupannan nanm an mwen ka gaté andidan an mwen

Andidan an mwen

 

Lésé lanmou palé

Lésé lanmou palé

Lésé mwen fè sa mwen vlé

Lésé lanmou sòti

O ! Lésé lanmou sòti

Arété fòwmaté mwen

Arété fòwmaté mwen

Lésé lanmou palé

Lésé mwen fè sa mwen vlé

Lésé mwen fè sa mwen vlé

Lésé lanmou sòti

Lanmou ka désidé

Arété fòwmaté mwen

 

 

Fò abiyé’w kon sa

Yo ka fòwmaté’w

Fò makiyé’w kon sa

Fè’w bwè sa yo vlé

Fò chanté kon tala

Yo ka fòwmaté’w

Ou près ka vin fou

Ay !

 

Pa makiyé’w kon sa

Yo ka fòwmaté’w

Pa abiyé’w kon sa

Fè’w bwè sa yo vlé

Pa chanté kon tala

Yo ka fòwmaté’w

Ou ké fin pa pèd vou

A ! A !

 

Lésé lanmou palé

Lésé mwen fè sa mwen vlé

Sé mwen sèl ka désidé

Lésé lanmou sòti

Arété fòwmaté mwen

Arété, arété fòwmaté mwen

 

Fò abiyé’w kon sa

Yo ka fòwmaté’w

Fò chanté kon tala

Fè’w bwè sa yo vlé

Ou près ka vin fou

Ay !

 

Pa makiyé’w kon sa

Yo ka fòwmaté’w

Pa abiyé’w kon sa

Fè’w bwè sa yo vlé

Pa chanté kon tala

Yo ka fòwmaté’w

Ou ké fin pa pèd vou

A ! A !

 

Lésé lanmou palé

Lésé mwen fè sa mwen vlé

Lésé mwen fè sa mwen vlé

Lésé lanmou sòti

Rivé la mwen vlé alé

Arété fòwmaté mwen

 

A/C : Florence Naprix / Stéphane Castry

Florence Naprix, Fann kann, C Mizik, 2012

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.